Ajankohtaista

Metsästysseuran kesäkokous pidettiin seuran majalla 8.8.2021. Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Saaliskiintiöt:

  • 3 metsäkanalintua joista yksi voi olla metso
  • Kyyhkyt, sorsat, pyyt, jänikset: ei rajoituksia
  • Kauris, ei kiintiöitä. Seuran hallituksella oikeus tarvittaessa rajoittaa jahtia. Kaatoilmoitukset Oma riistaan ja Tommi Saarelle

Metsästysajat:

Jäsenet ovat velvollisia seuraamaan mahdollisia valtion määräämiä rajoituksia ja tekemään lakisääteisen saalisilmoituksen niistä lajeista joista se on säädetty:

1.8.2020 alkaen Suomen riistakeskukselle on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus jo aiemmin listalla olleiden metsäkauriin, villisian, hillerin ja metsähanhen lisäksi myös saaliiksi saadusta haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta. Kätevimmin ilmoitus hoituu kirjaamalla saalis Oma riista -palveluun.

Jäsenellä saa olla yksi vieraskorttilainen mukana per päivä ja saalis on mahdollisesta isännän kiintiöstä pois

Metsästyseura on mukana karhun yhteisluvassa, lupia 2 kpl. Karhujahtiin lähtijöiden yhteiskokous on 15.8.2021 klo.19.00 entisellä Lehtimäen kunnantalolla.

Hirvikokous seuran majalla 19.9.2021

______________________________________________________________________________

Hirvi ja peurajahtiin osallistuville voimassa edelleen 20 harjoituslaukauksen sääntö. Laukaukset ammuttava seuran järjestämillä harjoitusvuoroilla Alavuden ampumaradalla. Vuorot näkyvissä Alavuden ampumaradan varauslistassa

Ratavarauslista

______________________________________________________________________________

Rantatöysän metsästysseuran vuosikokous pidettiin Metsästysmajalla ulkotilaisuutena 25.4.2021.
Toimintakaudeksi 2021 seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Volanto. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Kari Pellonpää ja Jorma Saari valittiin jatkamaan. Toiminnantarkastajiksi valittiin Aarre Ylinen ja Esa Saari, varalle Juha Rantoja.

Metsästysseuran maksuista vuosikokous päätti seuraavaa: Seuran liittymismaksu on 150 € ja jäsenmaksun suuruus on 25 €. Alle 18-vuotialta liittymismaksua ei peritä. Päiväkortin hinta on 15 €/päivä ja seuran jäsenen on oltava päiväkortilla metsästävän mukana. Lisäksi päiväkortin voi ostaa viikoksi (7 vrk) hintaan 60 euroa.

______________________________________________________________________________