Ajankohtaista

Rantatöysän Metsästysseuran kesäkokouksen 7.8.2022 sääntömääräiset päätökset metsästyskaudelle 2022-2023:

Kiintiöt:

Kanalinnut: 3 urospuolista lintua, joista yksi voi olla metso. Naaraslinnut rauhoitettuja.

Kyyhkyt, sorsat, pyyt, jänikset: Ei rajoituksia.

Kauris: Kauris vapaa metsästykselle ja seuran hallituksella oikeus rajoittaa kauden mittaan jahtia mikäli näkee sen tarpeelliseksi. Ilmoitukset kaadoista Tommi Saarelle.


Käytänteet:

1) 

Sorsastusaika päättyy klo 22:00 Rantatöysänjärvellä.

2) 

Jäsenellä saa olla yksi vieraskorttilainen mukana per päivä ja saalis on mahdollisesta isännän kiintiöstä pois.

3) 

Jokainen jäsen on velvollinen seuraamaan tuleeko valtion puolelta rajoituksia

4) 

Jokainen on velvollinen tekemään lakisääteisen saalisilmoituksen niistä riistalajeista, joista se on säädetty.

Hirvikokous seuran majalla 18.9.2022

_______________________________________________________________________________________

Rantatöysän metsästysseuran vuosikokous pidettiin Pohjalan hallilla 5.3.2022
Toimintakaudeksi 2022 seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Volanto. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Antti Ala-Prinkkilä valittiin jatkamaan ja Kimmo Pohjalan tilalle valittiin Tommi Saari. Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Saari ja Kimmo Pohjala, varalle Aarre Ylinen

Metsästysseuran maksuista vuosikokous päätti seuraavaa: Seuran liittymismaksu on 150 € ja jäsenmaksun suuruus on 25 €. Alle 18-vuotialta liittymismaksua ei peritä. Päiväkortin hinta on 15 €/päivä ja seuran jäsenen on oltava päiväkortilla metsästävän mukana. Lisäksi päiväkortin voi ostaa viikoksi (7 vrk) hintaan 60 euroa

______________________________________________________________________________

Hirvi ja peurajahtiin osallistuville voimassa edelleen 20 harjoituslaukauksen sääntö. Laukaukset ammuttava seuran järjestämillä harjoitusvuoroilla Alavuden ampumaradalla. Vuorot näkyvissä Alavuden ampumaradan varauslistassa

Ratavarauslista

______________________________________________________________________________