Ajankohtaista

Rantatöysän Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous
su 10.2.2019 klo 18:30 Aseman Konttuurissa, osoite Asematie 5

—————————————————————————————————-

Metsäkanalintujen metsästysajat

Teeri, Pyy ja Metso 10.9 – 10.11.2018

—————————————————————————————————-

Rantatöysän metsästysseuran kesäkokous pidettiin seuran majalla 5.8. 2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja lisäksi saatettiin loppuun seuran sääntöuudistus. Metsästysajoissa päätettiin noudattaa valtion määräämiä metsästysaikoja. Metsäkanalintujen osalta muistutettiin, että metsästysajat määritetään kesän riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella ja ne ovat sen vuoksi nähtävillä hieman myöhemmin (esim. www.riista.fi). Lisäyksenä pöytäkirjaan merkittiin, että sorsastus on sallittua Rantatöysänjärvellä iltaisin klo 22:00 saakka. Saaliskiintiöiden osalta päätettiin seuraavaa: Teeren ja metson osalta kiintiö on yksi musta lintu ja naaraat ovat rauhoitettuja. Kyyhky, pyy, jänis ja sorsat eivät kuulu kiintiöiden piiriin ja siten niiden metsästykseen ei asetettu rajoituksia. Kauriin osalta päätettiin, että kaadoista ilmoitetaan Tommi Saarelle ja hallituksella on mahdollisuus rajoittaa kauden mittaan jahtia mikäli siihen on tarvetta. Suurpetojen osalta ollaan mukana mahdollisissa yhteislupa-alueissa. Rauhoitusajoiksi päätettiin jouluaatto ja joulupäivä. Rauhoitusalueita ei pöytäkirjaan merkitty. Syksyn hirvikokouksen ajankohdaksi päätettiin 23.9. Reino Ketolan muistoammuntojen jälkeen. Lisäksi kokousväkeä tiedotettiin porakaivosta, kesän ja alkusyksyn kökistä sekä alueen koulutustilaisuuksista.​

________________________________________________________________________

Alavuden ampumaradan ratavarauslista:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.alavus-toysarhy.fi/RATAVARAUSLISTA.pdf

________________________________________________________________________

Vuosikokous

Rantatöysän metsästysseuran vuosikokous pidettiin Itärannan entisellä koululla 4.2.2018 klo 18. Toimintakaudeksi 2018 seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Volanto. Hallituksen uusiksi jäseniksi kokouksessa valittiin Jorma Saari, Kari Pellonpää ja Tero Alakurtti. Lisäksi hallituksessa jatkavat Kimmo Pohjala, Markku Pienimäki ja Antti Ala-Prinkkilä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Aarre Ylinen ja Esa Saari, varalle Pekka Saari.

Metsästysseuran maksut päätettiin pitää samoina kuin toimintakauden 2017 aikana. Seuran liittymismaksu on 150 € ja jäsenmaksun suuruus on 25 €. Alle 18-vuotialta liittymismaksua ei peritä. Päiväkortin hinta on 15 € ja seuran jäsenen on oltava päiväkortilla metsästävän mukana.

__________________________________________________________________________