Ajankohtaista

LAKI METSÄSTYSLAIN 21 § VÄLIAIKAISESTA MUUTOKSESTA.

Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018 ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021

_______________________________________________________________________________

Alavuden ampumaradan varauslista 2020

_______________________________________________________________________________

Rantatöysän metsästysseuran vuosikokous pidettiin Pohjalan hallilla 2.2.2020. Toimintakaudeksi 2020 seuran puheenjohtajaksi valittiin Aulis Volanto. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Markku Pienimäki ja Tero Alakurtti valittiin jatkamaan. Toiminnantarkastajiksi valittiin Aarre Ylinen ja Esa Saari, varalle Juha Rantoja.

Metsästysseuran maksuista vuosikokous päätti seuraavaa: Seuran liittymismaksu on 150 € ja jäsenmaksun suuruus on 25 €. Alle 18-vuotialta liittymismaksua ei peritä. Päiväkortin hinta on 15 €/päivä ja seuran jäsenen on oltava päiväkortilla metsästävän mukana. Lisäksi päiväkortin voi ostaa viikoksi (7 vrk) hintaan 60 euroa.

Toimintakertomuksessa käytiin läpi edellisen toimintakauden tapahtumia. Investoinneista merkittävin oli uusien pöytien hankkiminen majalle lihan leikkaamista ja käsittelyä varten. Yleisistä asioista käytiin läpi toimihenkilöt, kokoukset, kökät ja varainhankinta. Lisäksi todettiin, että riistanhoitoa on harjoitettu monipuolisesti muun muassa viemällä hirville nuolukiviä maastoon , ruokkimalla kauriita, tekemällä sorsille pesiä, tekemällä riistapeltoja ja pyytämällä aktiivisesti pienpetoja.

Tulevan kauden toimintasuunnitelmasta taloudellisesti merkittävimpiä asioita ovat mahdolliset investoinnit majalle ja kesällä kansainvälisille Erämessuille Riihimäelle tehtävä matka. Kokouksessa todettiin, että seuran hyvä taloustilanne mahdollistaa molempien toteuttamisen. Näistä ei kuitenkaan tehty vielä lopullista päätöstä. Molempien osalta hallitus tutkii erilaisia vaihtoehtoja ja tiedottaa jäsenistöään erityisesti matkaan liittyen, mikäli se toteutuu.

_______________________________________________________________________________

Rantatöysän metsästysseuran kesäkokous pidettiin seuran majalla 9.8. 2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Metsästysajoissa päätettiin noudattaa valtion määräämiä metsästysaikoja. Metsäkanalintujen osalta muistutettiin, että metsästysajat määritetään kesän riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella ja ne ovat sen vuoksi nähtävillä hieman myöhemmin (esim. https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/). Lisäyksenä pöytäkirjaan merkittiin, että sorsastus on sallittua Rantatöysänjärvellä iltaisin klo 22:00 saakka. Saaliskiintiöiden osalta päätettiin seuraavaa: Teeren ja metson osalta kiintiö on yksi musta lintu ja naaraat ovat rauhoitettuja. Kyyhky, pyy, jänis ja sorsat eivät kuulu kiintiöiden piiriin ja siten niiden metsästykseen ei asetettu rajoituksia. Kauriin osalta päätettiin, että kaadoista ilmoitetaan Tommi Saarelle ja hallituksella on mahdollisuus rajoittaa kauden mittaan jahtia mikäli siihen on tarvetta. Suurpetojen osalta ollaan mukana mahdollisissa yhteislupa-alueissa. Rauhoitusajoiksi päätettiin jouluaatto ja joulupäivä. Rauhoitusalueita ei pöytäkirjaan merkitty. Syksyn hirvikokouksen ajankohdaksi päätettiin 22.9. Reino Ketolan muistoammuntojen jälkeen.